_MG_4533.jpg
PLANTA.jpg
2.jpg
 

CA L'ARAU

· YEAR: 2015
· LOCATION: SANT POL DE MAR
· PROGRAM: BAR TERRACE
· TYPOLOGY: ARCHITECTURE
· AREA: 40 M2
· STATUS: FINISHED
· CLIENT: CA L’ARAU
· COLLABORATIONS:
      · CARPINTERÍA CAÑAS. Construction


[EN]

The project consists on a bar terrace in Sant Pol de Mar’s historical centre, next to the train station. One of the main points to deal with was the slope of the street. A two-entrance pinewood platform was set, organized in two areas: one with tables and another one  with a small counter , occupying a total area of 40 m2. A wood planter set along the boundary acts as a fall protection measure. 

------

[CAT]

El projecte consisteix en una terrassa per un bar situat al casc antic de Sant Pol de Mar, al costat de l'estació de tren. Un dels principals punts a tenir en compte va ser el desnivell del carrer. Així doncs, per absorbir la diferència d'alçades, es va dissenyar una plataforma de fusta de pi de doble accés i diferenciada en dues zones: la zona de taules i una petita barra, ocupant una superfície total de 40 m2. Una jardinera correguda al llarg del perimetre, integrada al muret, actua com a element de protecció front a la caiguda.

------

[ES]

El proyecto consiste en una terraza para un bar situado en el casco antiguo de Sant Pol de Mar, junto a la estación de tren. Uno de los principales puntos a tener en cuenta fue el desnivel de la calle. Así pues, para absorber la diferencia de alturas, se diseñó una plataforma de madera de pino de doble acceso y diferenciada en dos zonas: la zona de mesas y una pequeña barra, ocupando una superficie total de 40 m2.  Una jardinera corrida a lo largo del perímetro, integrada en el murete, actúa como elemento de protección frente a la caída.