_MG_4533.jpg
20160512_HAWKERS_RENDER ENTRADA.jpg
20160512_HAWKERS_RENDER GENERAL 1.jpg
20160512_HAWKERS_RENDER VIDEOWALL.jpg
20160512_HAWKERS_RENDER EXPERIENCE.jpg
20160512_HAWKERS_RENDER VUELO 3.jpg
Planta Layout2.jpg
 

HAWKERS STORE CONCEPT

· YEAR: 2016
· LOCATION: ANYWHERE
· PROGRAM: COMMERCIAL
· TYPOLOGY: RETAIL
· AREA: UNDEFINED
· STATUS: UNBUILT (PROPOSAL)
· CLIENT: HAWKERS


[EN]

The project consists on a concept proposal for Hawker's flagship store. 

The store window itself acts as a huge coloured mirror simulating Hawkers mirrored lenses, becoming the first customer’s claim and leting him see through it when being inside the store. Once he gets into the store, the product becomes the main character: the whole space, which can be understood as a white canvas, disappears to give relevance to the coloured product. To emphasize the visual impact, a cloud-like sculpture made of sunglasses hangs from the ceiling acquiring movement thanks to DMX technology and electronic engines.

Both clean lighting and simple store displays contribute to strengthen the homogeneous look of the store highlighting the product.   

Hawkers wants to sell us experiences, not only sunglasses. That’s why we paid special attention to the generation of experiences. We tought of the idea “Test our sunglasses on the sunniest and most desired spots over the world” as a claim for the customer and also as a purchase motivation by involving him in a curious experience that catches his interest and makes him want to repeat it. The choice of different sunsets all over the five continents helps both internationalising the brand and empathising with the client.

Finally, a videowall showing the brand identity through images of its customers attitude and lifestyle is set on the background.

------

[CAT]

El projecte consisteix en una proposta de concepte de botiga insígnia per a la marca Hawkers.

L'aparador és el primer reclam al client: des de l'exterior es percep com un gran mirall, simulant l'efecte mirall de les ulleres de sol Hawkers, mentre que una vegada dins de la botiga, permet la visió a l'exterior del carrer. Un cop entrem dins, el producte es converteix en el protagonista: l'espai interior tractat de manera uniforme desapareix donant rellevància al producte ple de color. Per potenciar l'impacte visual, es col.loca una escultura penjada del sostre feta d'ulleres de sol, que al mateix temps té moviment gràcies a la tecnologia DMX i motors elèctrics.

Tant la il.luminació neutra de l'espai com la neutralitat dels suports de venta donen un aspecte d'homogeneïtat a l'espai, realçant el producte.

Hawkers vol vendre'ns experiències, no només ulleres de sol. És per això que se li dóna un tractament especial a la generació d'experiències. Amb el lema "Proba les nostres ulleres en els paratges més assolellats i desitjats del món" buscàvem involucrar al client en una experiència curiosa que generés interès i ganes de repetir, al mateix temps que incentivés el procés de compra, oferint al client la possibilitat de probar unes Hawkers simulant el nivell lumínic de certs llocs dels cinc continents. Això ajudaria tant a internacionalitzar la imatge de marca com a empatitzar amb el client. 

Finalment, una gran pantalla al fons de la botiga ens va mostrant imatges que reflexen la identitat de la marca i l'actitud i estil de vida dels seus clients.

------

[ES]

El proyecto consiste en una propuesta de concepto de tienda insignia para la marca Hawkers. 

El escaparate es el primer reclamo al cliente: desde el exterior se percibe como un gran espejo, simulando el efecto de espejo de las gafas de sol Hawkers, mientras que una vez dentro de la tienda, permite la visión al exterior de la calle. Una vez entramos dentro, el producto se convierte en el protagonista: el espacio interior tratado de manera uniforme desaparece dando relevancia al producto lleno de color. Para potenciar el impacto visual, se coloca una escultura colgada del techo hecha con gafas de sol, que a su vez tiene movimiento gracias a la tecnología DMX y motores eléctricos. 

Tanto la iluminación neutra del espacio como la neutralidad de los soportes de venta dan un aspecto de homogeneidad en el espacio, realzando el producto. 

Hawkers quiere vendernos experiencias, no sólo gafas de sol. Es por eso que se le da un tratamiento especial a la generación de experiencias. Con el lema "Prueba nuestras gafas en los parajes más soleados y deseados del mundo" buscábamos involucrar al cliente en una experiencia curiosa que generase interés y ganas de repetir, al mismo tiempo que incentivase el proceso de compra, ofreciendo al cliente la posibilidad de probar unas Hawkers simulando el nivel lumínico de ciertos lugares de los cinco continentes. Esto ayudaría tanto a internacionalizar la imagen de marca como a empatizar con el cliente.

Finalmente, una gran pantalla al fondo de la tienda nos va mostrando imágenes que reflejan la identidad de la marca y la actitud y estilo de vida de sus clientes.