Manzanos 2.jpg
Manzanos 1.jpg
RENDER 2.jpg
RENDER1.jpg
PLANTA2.jpg
 

MANZANOS WINES

· YEAR: 2016
· LOCATION: BARCELONA
· PROGRAM: STAND
· TYPOLOGY: EVENT & EPHEMERAL
· AREA: 75 M2
· STATUS: FINISHED
· CLIENT: MANZANOS WINES & MINERAQUA
· COLLABORATION: 
     · PASCUALS DESIGN. Concept Design
     · STAND DECOR. Stand Construction


[EN]

At Alimentaria 2016, we teamed up with Pascuals Design on the design and production management of the stand for a group of La Rioja wines: Manzanos Wines (Manzanos, Voché, Berceo, Luis Gurpegui, Viña Marichalar, ...) and the water group Mineraqua (Peñaclara, Ñ, San Millán).

The stand is located on an island plot in one of the most visited areas of the fair with a high visual impact. The challenge in being an island stand was to be pretty much 360º open while respecting key elements such as exhibition lines, storage space or tables and chairs for visitors and potential customers of the brand.

Natural oak wood was used as the guiding thread at a visual level, to accompany the traditional character of the product and the company, while a general and minimalist form was chosen, combining anthracite gray and white light, to show also the avant-garde and international spirit of Manzanos Wines.

------

[CAT]

A l’Alimentària 2016, vam col.laborar amb Pascuals Design en el disseny i direció de producció de l’stand per a un grup de vins de La Rioja, Manzanos Wines (Manzanos, Voché, Berceo, Luis Gurpegui, Viña Marichalar,..) i el grup d’aigües Mineraqua (Peñaclara, Ñ, San Milán). L’stand s’ubica en una parcel.la en illa en una de les zones més visitades de la fira. Al tractar-se d’un stand en illa, el repte era estar oberts pràcticament 360º sense desatendre elements clau com lineals d’exposició, espai d’emmagatzematge o zona de taules i cadires per a visitants i potencials clients de la marca.

Es va utilitzar la fusta de roure al natural com a fil conductor a nivell visual, per acompanyar el caràcter tradicional del producte i de l’empresa, al mateix temps que es va apostar per una forma general sòbria i minimalista, combinant amb un gris antracita i llum blanca, per mostrar també l’esperit vanguardista i internacional de Manzanos Wines.

------

[ES]

En Alimentaria 2016, colaboramos con Pascuals Design en el diseño y dirección de producción del stand para un grupo de vinos de La Rioja, Manzanos Wines (Manzanos, Voché, Berceo, Luis Gurpegui, Viña Marichalar, ...) y el grupo de aguas Mineraqua (Peñaclara, Ñ, San Millán).

El stand se ubica en una parcela en isla en una de las zonas más visitadas de la feria y con gran impacto visual. Al tratarse de un stand en isla, el reto era estar abiertos prácticamente 360º sin desatender elementos clave como lineales de exposición, espacio de almacenaje o zona de mesas y sillas para visitantes y potenciales clientes de la marca. 

Se utilizó la madera de roble al natural como hilo conductor a nivel visual, para acompañar el carácter tradicional del producto y de la empresa, mientras que se apostó por una forma general sobria y minimalista, combinando con un gris antracita y luz blanca, para mostrar también el espíritu vanguardista e internacional de Manzanos Wines.