jaime puigdengoles briones

[EN]

Architect by ETSAB (UPC, Barcelona). Jaime always had a huge passion for architecture sports and culture. He started working as a Site Planner for sport events in 2010. Together with Marta, they have designed venues for some major events in Barcelona (X Games, Extreme Barcelona, Cursa de Bombers, Red Bull Skate Arcade). Years later and after working at Pascuals Design interior design studio (Interiors&Exhibition Design), he had grown experience in a wide range of interior design and ephemeral architecture projects and decided it was time to start his own studio with his fellow colleague Marta Pruñonosa.  

Architect and founding partner at NOUON
------

[CAT]

Arquitecte per l'ETSAB (UPC, Barcelona). El Jaime sempre ha tingut una gran passió per l'arquitectura, els esports i la cultura. Va començar a treballar com a Site Planner per esdeveniments esportius el 2010. Juntament amb la Marta, han dissenyat recintes per alguns dels més notables esdeveniments a Barcelona (X Games, Extreme Barcelona, Cursa de Bombers, Red Bull Skate Arcade). Anys més tard i després de treballar a l'estudi de disseny d'interiors Pascuals Design (Interiors & Exhibition Design), havia adquirit experiència en una àmplia gamma de projectes d'arquitectura interior i efímera i va decidir que era hora de començar el seu propi estudi amb la seva col.lega Marta Pruñonosa.

Arquitecte i soci fundador de NOUON
-------

[ES]

Arquitecto por la ETSAB (UPC, Barcelona). Jaime siempre tuvo una gran pasión por la arquitectura, los deportes y la cultura. Comenzó a trabajar como Site Planner para eventos deportivos en 2010. Junto con Marta, han diseñado recintos para algunos de los más notables eventos en Barcelona (X Games, Extreme Barcelona, Cursa de Bombers, Red Bull Skate Arcade). Años más tarde y después de trabajar en el estudio de diseño de interiores Pascuals Design (Interiors & Exhibition Design), había adquirido experiencia en una amplia gama de proyectos de arquitectura interior y efímera y decidió que era hora de comenzar su propio estudio con su colega Marta Pruñonosa.

Arquitecto y socio fundador de NOUON

 

marta pruñonosa sagristà

[EN]

Architect by ETSAB (UPC, Barcelona). Motivated by her interest in interior design and the desire of diversifying her skills and broadening her knowledge in other areas, after finishing the degree of architecture in 2013 Marta took Postgraduate studies in Retail Design at Escola Sert (COAC). Since several years, her areas of expertise include from retail design projects and interior refurbishments to taking part in the development of events as a site planner or works related with urban management, in which she has teamed up with Jaime on many occacions. 

Architect and founding partner at NOUON

------

[CAT]

Arquitecta per l'ETSAB (UPC, Barcelona). Motivada pel seu interès en el disseny d'interiors i les ganes de diversificar les seves habilitats i ampliar coneixements en altres àmbits, al finalitzar la carrera d'Arquitectura el 2013, va fer un Postgrau en Retail Design a l'Escola Sert (COAC). Desde fa uns quants anys, el seu àmbit d'especialització abarca desde projectes relacionats amb el disseny d'espais comercials i reformes d'interiors fins al desenvolupament d'esdeveniments com a Site Planner o treballs relacionats amb la gestió urbanística, en els quals ha format equip amb el Jaime en nombroses ocasions. 

Arquitecta i sòcia fundadora de NOUON
------

[ES]

Arquitecta por la ETSAB (UPC, Barcelona). Motivada por su interés en el diseño de interiores y las ganas de diversificar sus habilidades y ampliar conocimientos en otros ámbitos, al finalizar la carrera de Arquitectura en 2013, hizo un Postgrado en Retail Design en la Escola Sert (COAC). Desde hace varios años, su ámbito de especialización abarca desde proyectos relacionados con el diseño de espacios comerciales y reformas de interiores hasta el desarrollo de eventos como Site Planner o trabajos relacionados con la gestión urbanística, en los cuales ha formado equipo con Jaime en numerosas ocasiones. 

Arquitecta y socia fundadora de NOUON

 

- TEAM -

manel.jpg

MANEL JIMÉNEZ COSTA

[EN]

Upcoming architect. Currently, finishing his architecture degree (Final Year Project) at ETSAV (UPC, Vallès). Manel fits perfectly with Nouon's moment and philosophy. He gets excited by all kinds of projects and challenges. In the studio, he is in charge of contributing with the freshest ideas and most unexpected proposals. In the field, Manel is a killer who for years has dared with any DIY project from the construction of a cabin in the forest to the assembly of the PoloPark pergolas.

Junior Architect
------

[CAT]

Proper arquitecte. Actualment, finalitzant la carrera d'Arquitectura (Projecte Final de Carrera) a l'ETSAV (UPC, Vallès). El Manel encaixa perfectament amb la filosofia i el moment de Nouon. L'emocionen tot tipus de pojectes i reptes. A l'estudi, és l'encarregat d'aportar les idees més fresques i propostes més inesperades. En el terreny, el Manel és un killer  que desde fa anys s'atraveix amb qualsevol projecte DIY, desde la construcció d'un refugi al bosc fins al muntatge de les pèrgoles de PoloPark.

Arquitecte junior
------

[ES]

Próximo arquitecto. Actualmente, finalizando la carrera de Arquitectura (Proyecto Final de Carrera) en la ETSAV (UPC, Vallès). Manel encaja perfectamente con la filosofía y el momento de Nouon. Le emocionan todo tipo de proyectos y retos. En el estudio, es el encargado de aportar las ideas más frescas y propuestas más inesperadas. En el terreno, Manel es un killer que desde hace años se atreve con cualquier proyecto DIY desde la construcción de un refugio en el bosque hasta el montaje de las pérgolas de PoloPark.

Arquitecto junior

 

- CLIENTS -

Verse
 SevenMila
 Real Club Polo Barcelona
Manzanos
 Roxy
 Löle
Orange
Mountain Dew